This is an example of a HTML caption with a link.

Trang nhất » Tin Tức » Lịch hoạt động

MỘT SỐ Ý TƯỞNG TỔ CHỨC HĐTNST NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

MỘT SỐ Ý TƯỞNG TỔ CHỨC HĐTNST NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

HĐTNST là HĐGD trong đó dưới sự hướng dẫn và tổ chức của GV, từng cá nhân HS được vận dụng, thực hành các kiến thức kĩ năng đã học gắn vào với tình huống thực tế và được TNST ở các môi trường học tập khác nhau nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết của bản thân.

Xem tiếp...

Bài viết
THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu từ tuần 14 (14/12/2017)

Lịch hoạt động ngoài giờ lên lớp

Lịch hoạt động ngoài giờ lên lớp

1. Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm.Tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Quyên góp ủng hộ sách cho học sinh vùng cao. 2. Tập các bài hát thể dục, múa hát tập thể vào giữa giờ 3. Ôn hai trò chơi dân gian. 4. Thành lập các câu lạc bộ

Kế hoạch cuối học kì 1

Kế hoạch cuối học kì 1

-Bồi dưỡng CBQL,GV tham gia cấp Tỉnh( Hướng dẫn viết SKKN) - Bồi dưỡng HS giỏi, HS NK - Tổ chức chuyên đề dạy mô hình VNEN; lớp 3; lớp 5 tổ chức hội giảng cấp trường.

Kế hoạch phát triển năm học 2013 - 2014

Kế hoạch phát triển năm học 2013 - 2014

- Căn cứ các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về giáo dục và đào tạo, về phát triển kinh tế- xã hội các vùng. - Căn cứ định hướng phát triển giáo dục đào tạo của cả nước thông qua các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện PCGD cho trẻ em 5 tuổi và triển khai các chính sách phát triển giáo dục mần non; các đề án, dự án về phát triển trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, tăng cường năng lực dạy học ngoại ngữ bảo đảm thực hiện các chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo...;

Kế hoạch thi toán qua mạng

Kế hoạch thi toán qua mạng

- Tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi và tích cực tham gia học tập với tinh thần tự giác cao. - Tạo động lực để học sinh yêu thích và vươn lên học giỏi môn Toán. - Thông qua cuộc thi tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, sáng tạo, ham tìm tòi khám phá của học sinh; giúp giáo viên tự đánh giá công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tăng cường khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

Căn cứ văn bản số 5478/ BGD&ĐT – GDTH ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Bộ GD& ĐT Lào Cai về hướng dẫn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 đối với GD Tiểu học; Căn cứ văn bản số 1176/ SGD&ĐT- GDTH ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Sở GD& ĐT Lào Cai về hướng dẫn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 đối với GD Tiểu học;

Nhiệm vụ tuần 35

Nhiệm vụ tuần 35

TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CUỐI NĂM 2013-2014

Nhiệm vụ tuần 33 + 34

Nhiệm vụ tuần 33 + 34

I. Công tác giáo dục tư tưởng: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chỉ thị số 03 về tiếp tục học tập và làm theo Bác. GD đạo đức cho HS, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng và phòng chống tại nạn thương tích, đuối nước. II. Công tác Chuyên môn - Tập trung dạy và lồng ghép ôn tập cho HS KT- KN cơ bản tuần 33 vào ngày 28- 29/4; CB,GV,NV được nghỉ từ 30/4 đến hết 04/5 (GVCN)

Nhiệm vụ tuần 32

Nhiệm vụ tuần 32

I. Công tác giáo dục tư tưởng: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử và học tập chỉ thị số 03 về tiếp tục học tập và làm theo Bác. - Tiếp tục GD đạo đức cho HS, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng mọi lúc, mọi nơi. II. Công tác Chuyên môn: - Tập trung ôn tập cho HS cuối năm các dạng bài và KT- KN cơ bản cho HS (GVCN)

Nhiệm vụ tuần 31

Nhiệm vụ tuần 31

I. Công tác giáo dục tư tưởng: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử và học tập chỉ thị số 03 về tiếp tục học tập và làm theo Bác. - Tiếp tục GD đạo đức cho HS, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng mọi lúc, mọi nơi. II. Công tác Chuyên môn: - Tập trung ôn tập cho HS cuối năm các dạng bài và KT- KN cơ bản cho HS (GVCN) - Khảo sát lớp 5 vòng 1 đối chiếu chất lượng với cùng kì năm trước (PHT)

Nhiệm vụ tuần 30

Nhiệm vụ tuần 30

I. Công tác giáo dục tư tưởng: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử và học tập chỉ thị số 03 về tiếp tục học tập và làm theo Bác. - Tiếp tục GD đạo đức cho HS, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng mọi lúc, mọi nơi. II. Công tác Chuyên môn: Tập trung ôn tập cho HS + xây dựng kế hoạch ôn tập cuối năm từ tuần 30, duyệt Phó HT vào thứ 2 (TTCM+ GVCN)

kế hoach chuyên môn

kế hoach chuyên môn

`PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: …./ KH- TH Duyên Hải, ngày 20 tháng 9 năm 2013 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 – 2014 - Căn cứ Hướng dẫn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày 8/8/2013 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục tiểu học; - Căn cứ Hướng dẫn số 1176/SGDĐT-GDTH ngày 19/8/2013 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 giáo dục tiểu học; - Căn cứ kế hoạch số …/ KH-PGD&ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2012 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 Phòng GD& ĐT TP Lào Cai; Căn cứ kế hoạch số …/KH- THNBN về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc; Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012– 2013 và đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2013 – 2014 như sau: A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU I. MỤC ĐÍCH 1. Thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai, Kế hoạch năm học 2013-2014 của trường Tiêu học Nguyễn Bá Ngọc và công tác tham mưu với Hiệu trưởng, . 2. Thống nhất kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn giữa nhà trường, các tổ khối chuyên môn, các đoàn thể. Xây dựng được các mục tiêu cụ thể cho từng nội dung hoạt động và các biện pháp quản lý, thực hiên chuyên môn năm học 2013-2014. 3. Giúp công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn của nhà trường được chủ động, thống nhất. II. YÊU CẦU 1. Bám sát các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành, xác lập hệ thống mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, thực hiện. 2. Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học có sự tham gia của các tổ khối trưởng, phụ hunh học sinh, phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 3. Các tổ công tác, các bộ phận căn cứ kế hoạch chuyên môn của nhà trường để xây dựng các kế hoạch tác nghiệp. B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Những thuận lợi khó khăn trong năm học 2013 - 2014 1.1. Thuận lợi: a. CBQL, Giáo viên, NV T.số Nữ dân tộc Nữ dân tộc Đảng viên Trình độ CM Ghi chú ĐH CĐ TH SP (TC) CBQL 2 2 2 2 GV 18 17 1 1 7 13 3 2 1,38/lớp NV 2 2 1 1 1 1 1 Cộng 22 21 2 2 10 16 3 3 - 100% giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn, trong đó trình độ trên chuẩn 88,8%.. Có giáo viên dạy Mỹ Thuật và tiếng Anh, Tin học. - Hầu hết giáo viên có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình, tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội, có ý thức tự học và tự bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ tay nghề. - Tập thể lãnh đạo nhà trường đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp, sát với thực tế của đơn vị, quan tâm đến bồi dưỡng đội ngũ GV và chất lượng học sinh. - Các đồng chí khối trư¬¬ởng đều là những nòng cốt CM có tay nghề vững vàng, có kinh nghiệm trong giảng dạy - giáo dục HS và đã nhiều năm đạt GV dạy giỏi cấp TP, cấp Tỉnh . - 100% GV đ¬ược trang bị đầy đủ SGK, sách h¬ướng dẫn và các trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc dạy và học. - 100% GV lớp 1 nắm chắc phương pháp dạy học Tiếng việt công nghệ. - Hàng năm nhà trường thường xuyên tổ chức CĐ đổi mới phương pháp dạy học ở các khối lớp nên 100% GV thực hiện đổi mới phương pháp, GV nắm chắc các phương pháp dạy học từ lớp 1 đến lớp 5 b. Học sinh: TSHS Nữ DT Nữ DT KT Ghi chú Khối 1 102 51 10 4 2 Khối 2 92 41 9 3 1 Khối 3 95 36 10 4 Khối 4 69 35 5 3 1 Khối 5 71 34 12 8 4 TS 429 197 46 22 8 - Học sinh ngoan, có ý thức chấp hành tốt nội quy nền nếp nhà trường. Một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn song vẫn cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập. - HS có đầy đủ dụng cụ phục vụ cho học tập ngay từ đầu năm học. - 100% HS được học học 2 buổi/ ngày. c. Hội phụ huynh học sinh: - Tích cực chủ động trong việc phối hợp cùng với nhà trường vận động học sinh đi học đều, đi học đúng giờ, học 2 buổi/ ngày. - Quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường sư phạm, cha mẹ HS thường xuyên giữ liên lạc với nhà trường. Quan tâm, hỗ trợ động viên khuyến khích HS trong học tập. 1.2. Khó khăn: - Có 27 HS có hoàn cảnh khó khăn trong đó 25 HS thuộc TTBTXH là người dân tộc thiểu số hạn chế trong giao tiếp nên gặp nhiều khó khăn trong học tập. - Số lượng giáo viên trẻ đông, còn hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy; giáo viên nơi khác (Tả Phời, Bát Xát) chuyển đến nhiều (3 Đ/c), hầu hết các đồng chí giáo viên này chưa quen với đối tượng học sinh và môi trường làm việc mới và việc thực hiện đổi mới phương pháp còn chậm; Việc triển khai, áp dụng đổi mới PPDH, ứng dụng công nghệ thông tin trong, trong dạy và học ở một số giáo viên chưa sâu, chưa rộng, còn nặng về hình thức, chưa quan tâm đúng mức đến các nhóm vành đai. Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ít. Thiếu GV dạy các môn năng khiếu: Âm nhạc, TD. - Một bộ phận dân cư, gia đình HS còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, cuộc sống không ổn định, trình độ dân trí chưa caodo đó việc quan tâm tới việc học tập của con em họ còn hạn chế. 2. Đánh giá việc thực hiện công tác chuyên môn 2012 – 2013 2.1. Việc thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, ph¬ương pháp giáo dục nâng cao chất l¬ượng dạy và học - Ban giám hiệu nhà tr¬ường đã quán triệt sâu sắc việc đổi mới phương pháp, chương trình, sách giáo khoa từ khối 1 đến khối 5, có các biện pháp quản lý chất lượng chặt chẽ. - Chỉ đạo GV thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy và giáo dục HS. - Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, toàn tr¬ường làm mới đ¬¬ược trên 100 đồ dùng phục vụ cho dạy và học. - Tổ chức được 5 chuyên đề cấp trường, về đổi mới ph¬ương pháp dạy học, chuyên đề lớp học sinh hoạt chuyên môn mới, chuyên đề thành lập hội đồng tự quản, chuyên đề nói viết và phát âm đúng l/n, bồi dưỡng về CNTT.…. nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV. - Tổ chức SHCM đúng quy định, chất l¬ượng - hiệu quả các buổi sinh hoạt tương đối tốt. Tổ chức hội giảng cấp tổ, cấp trường đúng kế hoạch, HD của PGD&ĐT. - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo dạy- học theo vành đai chất lượng như: khảo sát đầu năm phân loại các lớp học theo vành đai chất lượng; phân loại học sinh theo đối tượng, có kế hoạch bồi dưỡng vào buổi 2; khảo sát và đánh giá xếp loại lớp theo vành đai, công bố ra bảng tin 1 lần/ tháng; họp nhóm cùng vành đai 2 lần/ kì rút kinh nghiệm. - Khảo sát đột xuất, định kì, kiểm tra việc chấm chữa bài của giáo viên nhằm đánh giá đúng năng lực học tập của học sinh. Qua đó bồi dưỡng những kiến thức, kĩ năng còn yếu, còn thiếu cho các em. Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện chỉ tiêu số lượng, chất lượng và lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật đối chiếu với chỉ tiêu PGD giao để có biện pháp tiếp theo đạt được hiệu quả. - Tổ trưởng các khối ra đề khảo sát HS yếu 1 lần/ tuần; BGH khảo sát đột xuất 1 lần/ tháng. Đối với học sinh giỏi, nhà trường đề khảo sát riêng theo từng thời điểm; tổ chức giao lưu Văn TT, Toán TT, chữ đẹp, năng khiếu nghệ thuật,... HS tham gia câu lạc bộ Văn, Toán từ khối 1 đến khối 5 là 1 lần/ tháng; học qua bảng tin 1 lần/ tháng. - Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại theo thông tư 32 và CV số 1256 về ĐG học sinh KT. 2. 2. Kết quả cụ thể như sau: 2.2.1 Chất lượng học sinh Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ: 383/385 = 99,5% Chưa đầy đủ : 02/ 385 = 0,5% ( Lớp 1A: 1; 4A: 01) Hạnh kiểm Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 TS % TS % TS % TS % TS % Đ Đ 94 98,9 91 100 67 100 72 98,6 64 100 CĐ 1 1,1 1 1,4 Học lực: TS: 388 em ( 3HS KT không được đánh giá, xếp loại) Khối lớp TS HS Học lực cả năm So với KH giao So với cùng kì năm trước Giỏi % Khá % TB % HS KT ĐĐG HS KT 0 XL khối 1 94 38 40,4 40 42,6 16 17 Tỉ lệ Tỉ lệ HS khối 2 91 35 38,5 43 47,3 13 14,3 HS khá, Khá giỏi khối 3 67 23 34,8 30 45,5 13 19,7 1KT giỏi tăng tăng 2,1% khối 4 72 23 32,9 32 45,7 14 20 2 (Y:2) 2 KT 7,1 % khối 5 64 16 25 34 53,1 14 21,9 Cộng 388 135 35,1 179 46,5 69 17,9 3KT - Lớp có tỉ lệ HS khá giỏi cao: 1A, 1B, 1C, 2A, 3B, 4B, 5B. Tỉ lệ VSCĐ: 321/ 388 em = 82,7 %, tăng 12,7%, Lớp tiêu biểu 1C, 2A, 3B, 4A, 4B, 5B * Kết quả các cuộc thi như sau: TT Nội dung tham gia Số lượt HS dự Số giải Giải cấp trường 103 65 giải 1 HS giỏi T. Anh cấp trường 27 14 giải (1 giải nhất; 4 giải nhì; 4 giải ba; 5 giải KK.) 2 HS giỏi Văn, Toán TT cấp trường 29 28 giải(01 giải Nhất, 10 Nhì, 8 Ba, 10 KK) 3 Cán bộ lớp giỏi, người dẫn CT tài năng cấp trường. 11 11 giải (2 giải nhất; 2 giải nhì; 2 giải ba; 5 giải KK.) 4 Thi Toán qua mạng cấp trường 36 12 giải (4 giải nhất; 3 giải nhì; 3 giải ba; 2 giải KK.) Giải Cấp TP, cấp tỉnh 24 7 giải 1 HS giỏi Văn, Toán TT cấp TP 6 2 giải (01 giải Ba, 01Khuyến khích) 2 Dẫn CT tài năng, cán bộ lớp giỏi 4 4 giải (01 giải nhất; 02 giải ba; 01 KK) 3 Ckycare cấp cấp tỉnh 1 1 giải ( 01 giải Nhì) * Xét Hoàn thành chương trình Tiểu học. Tỉ lệ khá, giỏi đạt 89,8% cụ thể: TS: 128 bài (G: 54 = 42,2%; Khá: 6= 47,7%; TB: 13 bài = 10,2%.) Kết quả 64/64 = 100% HTCTTH Tồn tại: Học sinh tham gia giải toán qua mạng chưa có kết quả 2.2.2.CBQL, giáo viên: Đánh giá XL Xuất sắc K TB Kém CBQL 02 (Liên, Tuyết) 0 0 0 GV 04 (Hằng, Thơm, Giang, Đ.Hương) 10 04 0 NV 0 01 01 (ốm) - CB, GV xuất sắc: Đ/c Liên; Tuyết, Hằng, Thơm, Giang, Hương. - GV dạy giỏi cấp trường : 16 đ/c, Cấp thành phố: 5 đ/c - LĐTT : 12 đ/c; CSTĐCS : 02 đ/c. 2.2.3. Tập thể: - Trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 - Trường đạt tập thể lao động tiên tiến XS được UBND TP tặng giấy khen. - Trường đạt danh hiệu trường học thân thiện, học sinh tích cực xuất sắc - Đạt công đoàn vững mạnh cấp cơ sở xuất sắc cấp TP. - Liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp thành phố. 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể TT Họ & tên GV NS NămVN TCM Nhiệm vụ đư¬ợc giao 1 Phạm Thị Hằng 1968 1989 ĐHTH CN lớp 1A- T2 CMK1, 2 Lồ Thị Hóa 1973 1994 CĐSP CN lớp : 1B 3 Đỗ Thị Bộ 1964 1984 THSP CN lớp 1C 4 Phạm Huy Thiêm 1974 1997 ĐHTH CN lớp 2A 5 Nguyễn Diệu Thúy 1978 ĐHTH CN lớp 2B 6 Thái Quỳnh Lan 1979 1980 ĐHTH CN lớp 2C 7 Nguyễn Minh Giang 1964 1984 ĐHTH CNlớp 3BT2 CMK2,3 8 Hán Thị Hương 1976 1997 ĐH CN lớp 3B 9 Vũ Thị Huế 1974 ĐH CN lớp 3C 10 Trần Thị Anh 1978 CĐ 2000 CN lớp 4A 11 Trần Thị Nguyệt 1961 1997 THSP CN lớp 4B 12 Vương Nguyệt Thu 1973 1995 ĐHTH CN lớp 5A 13 Đào Thị Thu Hương 1976 1997 THSP CN lớp 5A-TT K 4,5 14 Hoàng Thu Phương 1982 2002 ĐHTH Dạy thay 15 Đặng Thị Huyền 1971 1996 ĐHSP Dạy thay, TPTĐ 16 Lê Thị Sơn 1962 1984 ĐH Dạy tiếng Anh 17 Bùi Xuân Trường 1983 2006 CĐ Dạy Mỹ thuật 18 Chu Thị Hoài Liên 1984 2011 ĐH Dạy Tin học C. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Mục tiêu chung: Tập trung mọi nguồn lực để tạo ra sự thay đổi trường học, làm chuyển biến nhanh hơn, rõ hơn chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả giáo dục trên toàn cấp học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để duy trì và phát huy chất lượng mũi nhọn. Nhiệm vụ đột phá: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và UDCNTT để nâng cao chất lượng giáo dục Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, biện pháp thực hiện 1. Công tác số lượng a. Mục tiêu, chỉ tiêu - Duy trì số lượng : 100% - Tỷ lệ chuyên cần đạt 99,7 %. b. Nhiệm vụ và giải pháp: - Kết hợp với hội đồng giáo dục ph¬ường vận động phụ huynh cho con đi học đúng độ tuổi và đi học chuyên cần. - Nắm bắt sĩ số của các lớp hằng ngày, học sinh nghỉ không phép quá 1 ngày, giáo viên chủ nhiệm phải gặp phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân, tạo mọi điều kiện để HS được đến trường. - Vận động HS ủng hộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. - GVCN thường xuyên động viên, khen th¬ưởng kịp thời những học sinh nghèo v¬ượt khó để các em cố gắng học tập. - Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo cầu nối giữa HS với mái trư¬ờng, với thầy cô. - Thực hiện tốt VSMT, tuyên truyền tốt BVSK học đường. 2. Thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch thời gian năm học, chương trình SGK, thiết bị dạy học, hồ sơ TH. a. Mục tiêu: - 100% GV Thực hiện giảng dạy đúng phân phối chương trình và điều chỉnh phù hợp với vùng miền theo QĐ số 16/2006/ BGD&ĐT ngày 05/5/2006, 100% GV dạy học phân hóa theo chuẩn KT-KN các môn học và hướng dẫn giảm tải đảm bảo vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn GD ở địa phương. - Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học theo đúng QĐ 1802/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai và công văn số 206/PGD&ĐT ngày 31/7/2013 của phòng GD&ĐT. Nội dung GD ngoài giờ lên lớp 4 tiết tháng. - 100% giáo viên xây dựng được kế hoạch dạy học theo chuẩn KT-KN, theo chương trình, giảm tải theo CV số 5842/ BGD&ĐT- VP phù hợp với đối tượng từng lớp; đổi mới kiểm tra, đánh giá đối với môn: Đạo đức, Thủ công, Â, nhạc và Mĩ thuật. - 100% số GV đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định của Sở GD, PGD.. - 100% HS lớp 1-2 học TA chương trình T.Anh phonics. 100% HS lớp 2 đến lớp 5 hoc Tin học theo chương trình của nhà xuất bản GD theo QĐ số 16/2006/ QĐ- BGD, - 100% học sinh lớp 1 học T.Việt công nghệ. - 100% học sinh có đủ SGK ngay từ 19/8/2013. - Học sinh không phải mang nhiều sách, vở khi đến trường - Không giao bài tập ở nhà đối với HS học 2 buổi/ngày. - Tích cực sử dụng các trang thiết bị hiện đại, các phần mềm vào dạy học. b. Nhiệm vụ và giải pháp: *Kế hoạch năm học - Chương trình - Cả năm 35 tuần. + Kỳ I: 18 tuần, bắt đầu học kỳ I: 19/8/2013. + Kỳ II: 17 tuần, bắt đầu học kỳ II muộn nhất : 06/01/2014. Kết thúc học kỳ II muộn nhất : 23/5/2014. - Thực hiện nghiêm túc ch¬ương trình giảng dạy & giáo dục học theo đúng phân phối chương trình, SGK và TKB. - BGH sắp xếp thời khoá biểu theo đúng Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại các môn học ở tiểu học. - Triển khai dạy học chương trình T.Việt 1 theo công nghệ GD, đặc biệt khuyến khích sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của GV về thời gian, nội dung. Thực hiện điều chỉnh nội dung và yêu cầu “giảm tải” các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của trường. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ. Thống nhất nội dung giảng dạy, giảm tải theo nhóm ngang trong các tổ khối chuyên môn cả buổi sáng và buổi chiều. - Tổ chức dạy học Tin học theo QĐ số 16/2006/QĐ – BGD&ĐT. Tiếp tục dạy tiếng Anh 2 tiết/tuần - Bố trí và sử dụng đội ngũ GV dạy thay phù hợp, có kế hoạch sát thực với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế. Thực hiện các môn học linh hoạt, hợp lí, đảm bảo vừa sức, phù hợp với đối tượng, tăng cường tích hợp dạy học TV và các nội dung GD (môi trường, ATGT, sử dụng năng lượng tiết kiệm tiết kiệm, hiệu quả, quyền và bổn phận trẻ em, GD sức khỏe...). - GV tự kiểm tra việc thực hiện chương trình với kế hoạch năm học, nhà trường thường xuyên giám sát, theo dõi. - Phối hợp với nhà cung cấp SGK mua sách T.Anh tập 1,2,3 đúng quy định, sách T.Anh phoníc, sách Tin học. *Sách giáo khoa Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 1 Tiếng Việt 1- Tập 1,2,3 theo tài liệu của trung tâm công nghệ GD 2. Vở Tập viết 1 (tập 1) 3. Vở Tập viết 1 (tập 2) 4. Toán 1 5. Tự nhiên và Xã hội 1 1. Tiếng Việt 2 (tập 1) 2. Tiếng Việt 2 (tập 2) 3. Vở Tập viết 2 (tập 1) 4. Vở Tập viết 2 (tập 2) 5. Toán 2 6. Tự nhiên và Xã hội 2 1. Tiếng Việt 3 (tập 1) 2. Tiếng Việt 3 (tập 2) 3. Vở Tập viết 3 (tập 1) 4. Vở Tập viết 3 (tập 2) 5. Toán 3 6. Tự nhiên và Xã hội 3 1. Tiếng Việt 4 (tập 1) 2. Tiếng Việt 4 (tập 2) 3. Toán 4 4. Đạo đức 4 5. Khoa học 4 6. Lịch sử và Địa lí 4 7. Âm nhạc 4 8. Mĩ thuật 4 9. Kĩ thuật 4 1. Tiếng Việt 5 (tập 1) 2. Tiếng Việt 5 (tập 2) 3. Toán 5 4. Đạo đức 5 5. Khoa học 5 6. Lịch sử và Địa lí 5 7. Âm nhạc 5 8. Mĩ thuật 5 9. Kĩ thuật 5 *Thiết bị dạy học - Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. - Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội (như đĩa hình Skycare, đĩa hình giáo dục kĩ năng sống…). - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách TBDH, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng. 3. Chất lượng giáo dục . 3.1 Về đạo đức a. Mục tiêu, chỉ tiêu: - Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của người học sinh . - 426/429= 99,3% HS đạt hạnh kiểm đầy đủ(Đ) b. Nhiệm vụ, giải pháp - Triển khai tới tất cả học sinh trong trư¬ờng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- phát động phong trào thi đua: “Con ngoan- Trò giỏi ” “ Dũng sĩ nhiều việc tốt”. Tăng cư¬ờng giáo dục cho các em chăm chỉ học tập, lễ phép kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo và ng¬ười lớn tuổi. HS thực hiện tốt quy tắc ứng xử.. - Giáo dục cho học sinh hiểu quyền và bổn phận của học sinh trong học tập. - Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua từng bài giảng – mọi hoạt động. - Tổ chức các hoạt động tập thể, ngoại khoá để các em đ¬ược vui chơi, tìm hiểu truyền thống lịch sử của dân tộc, các danh nhân, các ngày lễ lớn của dân tộc nhằm giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho học sinh. - Kịp thời phát hiện và tuyên dương những học sinh có hành vi đạo đức tốt ở trong và ngoài nhà trường để khích lệ tinh thần các em. - Tổ chức cho HS thảo luận về nhiệm vụ của HS thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy và in treo tại lớp. - Học sinh tự xây dựng nội quy lớp học, phát huy vai trò tự quản của học sinh trong hội đồng tự quản ở các lớp học. - HS được tìm hiểu về tấm gương anh Nguyễn Bá Ngọc - Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường. - Áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh. 3.2. Chất lượng dạy và học a. Mục tiêu, chỉ tiêu : - Không để học sinh chưa đạt yêu cầu về kiến thức - kỹ năng xét lên lớp, HS biết chia sẻ, bày tỏ ý kiến của mình và phát triển kĩ năng giao tiếp. * Học sinh: - Lên lớp thẳng : 426/ 429= 99,3%. Lên lớp sau thi lại là 99,5% - Hoàn thành chương trình tiểu học: 69 em = 100% (2 KT không ĐG) - Học sinh giỏi : 33,1 % - Học sinh tiên tiến: 42,5% - HS khen TM : 4% - Cháu ngoan Bác Hồ: 417 / 429 = 97% - 100% các lớp tổ chức lớp học theo mô hình VNEN(Hội đồng tự quản, góc học tập, thư viện góc lớp, hộp thư chia sẻ, bản đồ cộng đồng) b. Nhiệm vụ, giải pháp * Đối với học sinh: - Học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập theo qui định. - Có ý thức tự quản, tự giác học tập ở nhà, ở lớp. - Tích cực tham gia các hoạt động ở trường, ở lớp. - Chấp hành nghiêm túc các nội quy quy định của nhà trường. - Tích cực tham gia Vẽ tranh, thi Olym pic T.Anh, giải toán qua mạng Internet, thi giao lưu văn TT, toán TT, học tập qua tham quan, qua bảng tin, câu lạc bộ, các chuyên mục, qua bảng tin. * Đối với giáo viên - Chỉ đạo dạy học theo chuẩn KT-KN, hướng dẫn giảm tải, vành đai chất lượng, lựa chọn ND, P2 dạy học phù hợp. - Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm 2 môn Toán, Tiếng Việt từ lớp 2 đến lớp 5 ngày 22/8. Tiến hành phân loại HS, phân loại lớp theo vành đai chất lượng. - Tiến hành dạy theo đối tượng HS vào buổi 2 phân công GV dạy hợp lý cho từng khối lớp, nâng cao chất lượng các buổi học. - GV tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động tích cực của học sinh, không làm thay học sinh; tích cực đi dự giờ học hỏi KN đồng nghiệp vào những tiết (MT, Tin học, Anh văn). - Tổ chức cho giáo viên kí cam kết trách nhiệm, đăng ký thi đua với nhà trư¬ờng ngay từ đầu năm học. - Đẩy mạnh việc làm đồ dùng, sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học, mỗi tháng GV phải nộp ít nhất 1 đồ dùng tự làm để chấm. - Thực hiện nghiêm túc các quy định CM : kiểm tra, chấm chữa bài , đánh giá XL cho học sinh, bồi dưỡng học sinh, bồi dưỡng CMGV, học sinh đạt chuẩn kiến thức kĩ năng ở từng môn học, từng lớp học do BGD & ĐT quy định; vận dụng linh hoạt các ph¬ương pháp, hình thức tổ chức dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. - Áp dụng sinh hoạt chuyên môn mới( tập trung dự giờ, phân tích giờ dạy, trao đổi bài mới bài khó, nội dung giảm tải, phương pháp...) với dạy học theo mô hình VNEN để bồi dưỡng GV, giúp cho giáo viên có điều kiện trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đối t¬ượng học sinh ở từng lớp. - Tổ chức tốt các chuyên đề dạy học: 32CĐ cấp tổ và 6 chuyên đề cấp trường như: SHCM mới; Tổ chức câu lạc bộ; tổ chức học nhóm và kĩ năng điều hành chia sẻ; Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh; Phương pháp bàn tay nặn bột; Viết nhanh viết đúng viết đẹp. - Tích cực dạy học ngoài lớp học như: tham quan, dạy tích hợp các môn học “2 trong 1”, “3 trong 1” - Tăng cường dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm. Nhân rộng PP dạy học CCM, TV lớp 1 CNGD,“Phương pháp bàn tay nặn bột. Giao quyền chủ động về mặt thời gian, nội dung cho GV dạy học. - Thành lập ban nghiệm thu chất lượng cuối năm và bàn giao chất lượng GD cuối năm học. - Thường xuyên kiểm tra vở học sinh: mỗi tháng GVCN kiểm tra vở của HS 1 lần, tổ trưởng nghiệm thu vở của từng khối lớp, BGH KT 1 lần/ 1 khối/ 1 tháng , BGH thừng xuyên kiểm tra việc chấm chữa bài của GV. - Ban giám hiệu ra đề kiểm tra và thực hiện kiểm tra định kỳ 4 lần / năm ( PGD &ĐT ra đề kiểm tra Toán, T.Việt lớp 5 cuối mỗi học kì), tổ chức coi chéo, chấm chéo khi KTĐK. Đánh giá học sinh theo đúng thông tư 32/ 2009/ TT - BGD& ĐT và công văn số 717/BGD&ĐT ngày 11/02/2010 với tinh thần nghiêm túc, thực chất, đánh giá sự tiến bộ, không gây áp lực. Việc chấm chữa bài cho học sinh phải cụ thể giúp học sinh thấy được lỗi để sửa(đặc biệt chấm bài tập làm văn lớp 4,5 GV ghi rõ lỗi của HS để sửa cụ thể kịp thời), coi trọng sự tiến bộ của học sinh, động viên khuyến khích không gây áp lực trong đánh giá. - Giao cho TTCM khảo sát đột xuất, BGH khảo sát theo tháng hình thức đột xuất, công khai chất lượng để GV suy ngẫm. - Tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của GV trong dạy học. - Tiếp tục áp dụng chuyên đề viết và phát âm đúng hai phụ âm"l,n". - Nghiệm thu chất lượng các lớp Mẫu giáo 5 tuổi. Phối hợp trường trung học cơ sở bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6. - Phân tích kỹ kết quả đầu vào cấp THCS để đánh giá việc quản lý chất lượng của học sinh để tìm các biện pháp giáo dục phù hợp. 4. Dạy Ngoại ngữ, Tin học a. Mục tiêu - 100% HS lớp 3 – 5 học Tiếng Anh 2 tiết /tuần, học Tin học. - HS lớp 1,2 học Tiếng Anh phonics - 2 học sinh đạt giải Tiếng Anh qua mạng cấp TP b. Nhiệm vụ và giải pháp: - Dạy Tiếng Anh đại trà cho HS lớp 3 – 5. - Triển khai dạy Tiếng Anh chương trình Phonics cho HS lớp 1, 2. - Đầu tư thêm tai nghe phòng Tin học. - Thực hành nói Tiếng Anh trong mỗi tiết học Ngoại ngữ, nói trong giờ chào cờ, các hoạt động ngoại khóa. - Dạy Tin học cho HS từ lớp 3 chú trọng việc rèn kỹ năng thực hành trên máy tính cho HS gắn với việc tổ chức các cuộc thi Tiếng Anh, Toán qua mạng. . 5. Dạy học 2 buổi/ ngày: a. Mục tiêu: - Tổ chức cho 100% học sinh được học 2 buổi/ngày thời lượng 7 tiết/ngày, không gây áp lực, nhàm chán bằng các trò chơi, các buổi tham quan, luyện tập những môn năng khiếu. Thống nhất với phụ huynh huy động các nguồn lực để dạy học buổi 2 có hiệu quả. - Tập trung rèn thêm các kĩ năng như viết văn, tính toán, truy cập mạng các bài toán theo cấu trúc đề để cho HS học buổi 2 hoặc BD HS. Không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà. b. Nhiệm vụ và giải pháp: - Học sinh học theo nhóm đối tượng vào buổi 2 bắt đầu từ khối 3 đến khối 5. Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư 17/2012/TT-BGD&ĐT. - Thống nhất cách soạn bài, dạy bằng việc tổ chức chuyên đề dạy buổi thứ 2 để thống nhất phương pháp chung. - BGH kiểm tra giáo án lên lớp buổi 2 của GV như: đưa các bài tập nâng cao cho HS khá giỏi làm thêm khi các em đã hoàn thành các bài tập đại trà (có thể cho sẵn đáp án- khi HSG làm xong mở ra đối chiếu kết quả); dành nhiều thời gian tập trung ôn kĩ năng, dạy kĩ, hưỡng dẫn HS trung bình, yếu hiểu bản chất, cách làm bài tập mục đích để HS nhớ lâu kiến thức; tổ chức cho HS học qua trò chơi, học theo góc,.... Tổ chức cho HS tham quan, giã ngoại, thực tế tại địa phương. - Chú trọng rèn nhiều các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và tính toán. - Ban giám hiệu dự giờ kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh thường xuyên dưới nhiều hình thức. - Tổ chức 2 buổi học ngoài trời/ 1 học kì/ 1 khối lớp tại công viên, vườn trường, Đền Thượng, khu đô thị mới, giao lưu với trường bạn. - Thực hành kiến thức đã học, tăng cường giáo dục kĩ năng sống, giúp đỡ học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, dạy Tiếng Anh, Tin học, tổ chức các hoạt động NGLL, câu lạc bộ… vào buổi 2. 6. Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, các cuộc thi giao lưu, olympic. a. Mục tiêu: - Tập trung chỉ đạo theo vành đai chất lượng để nâng cao chất lượng GD toàn diện đảm bảo tỉ lệ học sinh giỏi đạt 33%; học sinh TT đạt: 41,5%. HS Khen TM: 4,2%; Chất lượng mũi nhọn nâng cao: + HS đạt giải VănTT cấp thành phố: 1 em; + HS thi Toán TT cấp TP : 1 em + HS thi T.Anh qua mạng cấp TP: 2 em; cấp tỉnh: 1 em + HS thi giải Toán qua mạng cấp TP:2 em; cấp tỉnh: 1 + HS tham gia vẽ tranh, chữ đẹp (năng khiếu, nghệ thuật): 10 em. + HS tham gia Festival "Khám phá môn khoa học tự nhiên và xã hội"cấp trường: 5 em; cấp TP: 1 - 100% GV và 50% HS có nick giải toán và T. Anh qua mạng. b. Giải pháp: . - Khảo sát đầu năm để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Thành lập đội tuyển học sinh giỏi Văn, Toán, T.Anh để bồi dưỡng riêng. - Cử giáo viên có kiến thức vững về Toán và Tiếng Việt và GV giảng dạy môn T.Anh, Tin học và Mĩ thuật trực tiếp bồi dưỡng. Duy trì thường xuyên các hình thức bồi dưỡng, phát triển năng khiếu học sinh. - Chỉ đạo hiệu quả mạng cáp quang và đường truyền Wifi để GV hướng dẫn học sinh giải toán qua mạng, T.Anh qua mạng tại lớp cũng như truy cập thông tin tại lớp phục vụ giảng dạy. - Quan tâm chỉ đạo giải toán, T.Anh qua mạng INTERNET. - Sắp xếp nội dung, TKB, thời gian bồi dưỡng cụ thể khối 4 bồi dưỡng 1 buổi/ tuần; khối 5 bồi dưỡng 2 buổi/ tuần và HS năng khiếu nghệ thuật bồi dưỡng chủ yếu vào tiết tự học buổi chiều. Mỗi tháng khảo sát 1 lần. - Khuyến khích CB, GV, HS nghiên cứu sách, báo tạp chí: tạp chí Toán, Văn Tuổi thơ, Thế giới trong ta, Báo Nhi đồng,... - Tổ chức cho HS tham gia giải Toán, Văn, T.Anh,… qua bảng tin.hàng tháng có đánh giá sơ kết và trao thưởng. - Tổ chức cho HS giao lưu các môn năng khiếu cấp trường 1 lần/ năm - Thành lập các câu lạc bộ Toán, Tiếng việt, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học, khiêu vũ, hiphop, khéo tay hay làm, ... - Trong các buổi chào cờ đầu tuần cho HS ôn tập T.Anh bằng nhiều hình thức. - Phát động phong trào và tổ chức Olympic học sinh giỏi môn học, nhóm môn; tham gia Olympic Toán-Văn Tuổi thơ, Anh và Tin học lồng ghép với hoạt động có chủ đề An Toàn giao thông; ViOlympic, IOE; festival “Khám phá khoa học cùng Skycare”, giao lưu “Kĩ năng sống của em”, tổ chức diễn đàn “Trẻ em nói về môi trường”, ..... 7. Dạy cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, bồi dưỡng học sinh yếu. a. Mục tiêu - Huy động 100% trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn ra lớp. - Có sổ theo dõi học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Riêng học sinh khuyết tật có hồ sơ xác nhận của cơ quan y tế, đảm bảo trẻ em KT được học tập bình đẳng. - Kiên quyết không để học sinh chưa đạt yêu cầu kiến thức- kỹ năng cơ bản lên lớp, không còn học sinh yếu phải học lại trong hè. - Phấn đấu lên lớp sau thi lại đạt kết quả 99,7%. b. Nhiệm vụ và giải pháp: + Tháng 9 nhà trường điều tra rà soát, đối chiếu số lượng học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay từ đầu năm học. Lập sổ theo dõi HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và HS KT. Quan tâm đến đối tượng HSTTBTXH, học sinh dân tộc thiểu số theo CV số 8114/BGD&ĐT ngày 15/9/2009 về nâng cao chất lượng dạy học T.Việt cho HS dân tộc thiểu số và văn bản số 145/TB-BGD&ĐT ngày 02/7/2010 về KL của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại hội nghị giao ban dạy T.Việt cho HS dân tộc thiểu số. Tăng cường các trò chơi học tập, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. - Tổ chức dạy học và đánh giá học sinh khuyết tật theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT, Thông tư 39/2009/TT-BGD&ĐT, Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Luật - Đối với học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn giáo viên chủ nhiệm phải quan tâm thường xuyên. Khi soạn bài GV phải có yêu cầu kiến thức và câu hỏi, bài tập dành riêng cho học sinh yếu, HS KT, trong giảng dạy linh hoạt về nội dung, phương pháp dạy học. - Áp dụng phương pháp “ Dạy học lấy học sinh làm trung tâm” và dự án trẻ khó khăn vào giảng dạy. Trong giảng dạy cần đánh giá HS theo hướng khuyến khích, động viên sự cố gắng tiến bộ.. .đảm bảo quyền được chăm sóc giáo dục. - Đối với học sinh yếu tổ chức khảo sát phân loại ngay từ đầu năm học để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Lập danh sách học sinh yếu kém để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo. Mỗi tháng tổ khối chuyên môn khảo sát 1lần/ tuần. Sau khảo sát chấm và phản hồi thông tin kịp thời đến GV để GV kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học của GV & hoạt động học tập của HS, cần thiết có thể mời PH HS đến trao đổi. Các lần khảo sát sau có đối chiếu với các lần khảo sát trước, với cùng kì năm trước. - Mỗi tháng BGH khảo sát 1 lần để lập danh sách học sinh yếu theo khối lớp và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo 3 giai đoạn từ cuối kỳ 1 đến 28/2; 15/4; 22/5. Sau khảo sát chấm và phản hồi thông tin kịp thời đến GV cần thiết có thể mời PH HS đến trao đổi, công khai chất lượng khảo sát qua bảng tin. Các lần khảo sát sau có đối chiếu với các lần khảo sát trước với cùng kì năm trước. - Phối kết hợp với cha mẹ học sinh để có biện pháp kèm cặp, giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện. - Đối với giáo viên có học sinh yếu phải học lại trong hè nhà trường không đề nghị công nhận giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. - Bố trí HS học tốt kèm thêm, GV giao nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra mức độ hoàn thành để có biện pháp tốt hơn. 8. Thực hiện CĐ “Rèn chữ- giữ vở” a. Mục tiêu: - 100% học sinh có vở luyện viết chữ đẹp và thực hiện 1bài/ tuần; 4 bài/ tháng. - Phấn đấu đạt 71 % học sinh có vở sạch chữ đẹp cấp trường. HS tham gia chữ đẹp do tạp chí tổ chức: 5 em. - HS viết nhanh- viết đúng- viết đẹp; lớp 5 viết chữ trên dòng kẻ ngang. b. Nhiệm vụ và giải pháp: - Tổ chức khảo sát vở viết mỗi tháng 1 lần từ lớp 1 đến lớp 5 - Mỗi ngày giáo viên chủ nhiệm dành 5 phút trong giờ truy bài để rèn tư thế ngồi, cách để vở, cách cầm bút cho học sinh. Khi viết HS có mảnh bìa lót tay giữ cho vở sạch. - Dạy luyện chữ viết theo mầu chữ hiện hành ( QĐ 31/ 2002/QĐ BGD và ĐT. Không giảng dạy nội dung kiến thức kỹ năng ngoài chương trình. - Giao chỉ tiêu vở sạch chữ đẹp gắn với chỉ tiêu thi đua của GVCN lớp, của lớp. - Thường xuyên kiểm tra VSCĐ của HS các lớp. Sau mỗi kì tổ chức chấm và công nhận chất lượng VSCĐ của HS các lớp, cuối năn nghiệm thu VSCĐ các lớp. - Triển lãm VSCĐ vào cuối mỗi kỳ, cuối năm học. - Đối lớp không đạt tỷ lệ học sinh có vở sạch chữ đẹp theo quy định nhà trường không công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường. - Học kì II, hướng dẫn học sinh lớp 5 viết giấy kẻ ngang. - Tổ chức cho HS thi chữ đẹp cấp trường vào tháng 3/2014 tham gia thi chữ đẹp do tạp chí tổ chức. 9 Đổi mới phương pháp dạy học, công tác hội giảng, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ. a. Mục tiêu - 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp tổ, cấp trường. - 100% GV sử dụng tốt PP CCM vào dạy học. - 100% GV lớp 1 nắm vững quy trình dạy T.Việt công nghệ. - Tổ chức 7 chuyên đề cấp trường - Đảm bảo 100% GV biết sử dụng máy vi tính, truy cập mạng, cập nhật, lưu giữ các loại hồ sơ trên máy vi tính, có hộp thư điện tử - Mỗi GV dạy ít nhất 2 tiết G.A điện tử/ 1 tuần. - 100% GV ứng dụng CNTT vào soạn bài, dạy học. - 100% CBGV học 1 tiết TA/1 tuần. - 100% GV có nick giải Toán. - Kiểm tra toàn diện: 9 đồng chí - Kiểm tra chuyên đề: 1GV/1 lần/1năm. Đảm bảo ngày giờ công Xếp loại CBQL, GV theo Chuẩn GV dạy giỏi, CBQL giỏi Danh hiệu thi đua Xuất sắc Khá TB cấp trường cấp TP cấp Tỉnh CBQL TP tỉnh CSTĐ Tỉnh CSTĐ Cơ sở LĐTT 100% 6 10 4 16 3 1 02 0 0 2 10 b. Nhiệm vụ và giải pháp: - Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả phương pháp CCM, dạy học theo mô hình VNEN, phương pháp bàn tay nặn bột. Tập trung chỉ đạo đổi mới PPDH trên cơ sở đảm bảo chuẩn KT-KN các môn học, vận dụng linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của HS trong trường. - Vận dụng linh hoạt chuyên đề "Thiết kế kế hoạch bài học phù hợp đối tượng HS" và các chuyên đề trong đợt bồi dưỡng hè 2013; Kết hợp hài hòa các hình thức và PPDH sao cho giờ học nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, bám sát 5 yêu cầu đối với GV và 4 yêu cầu đối với HS, chú trọng tính thực tiễn trong giảng dạy (Học bằng cách hành), tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu; coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của HS. Đối với học sinh lớp 4, 5, GV cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học ngay từ đầu năm học. - Sau mỗi tiết dạy, trước khi nhận xét, đánh giá, yêu cầu giáo viên trình bày về các nội dụng sau: a. Tiết dạy: + Mục tiêu cần đạt của bài dạy? + Những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của bài? + Những nội dung giáo dục lồng ghép, giáo dục kỹ năng sống trong bài ? + Mục tiêu riêng của từng hoạt động trong tiết dạy ? Nếu 4 nội dung trên GV không nêu được thì giờ dạy đó không xếp loại giỏi khi thanh tra, kiểm tra, dự giờ. b. Dạy sát đối tượng: + Trong mỗi tiết dạy, giáo viên phải tổ chức hoạt động dạy - học cho 3 đối tượng học sinh giỏi khá, trung bình, yếu kém. Học sinh yếu kém phải thường xuyên được kiểm tra và tham gia nhiều các hoạt động học tập trong 1 tiết học. + Chỉ đạo giáo viên dành thời gian hợp lý, thực hiện đúng thời lượng trong các hoạt động tránh hình thức - Bồi dưỡng GV: Nội dung bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp, ứng dụng CNTT(Tập huấn cách sử dụng phần mềm bảng tương tác, phần mền Smas, giáo án điện tử Eleaning; Khuyến khích giáo viên sử dụng CNTT và giáo án điện tử trong giảng dạy; Kiểm tra giáo án vi tính qua mạng. Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực thông tin nòng cốt. Từ đó nhân rộng để phổ biến kiến thức kĩ năng tin học cho CB,GV). Đổi mới PPDH. Phổ biến, giáo dục về pháp luật trong các buổi họp hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt tổ khối. Triển khai phong trào cùng học ngoại ngữ trong cán bộ giáo viên. - Khuyến khích tự học và tự trau dồi CM. - Sử dụng có hiệu quả đồ dùng trong giảng dạy có sẵn và tự làm. - Tổ chức có hiệu quả các chuyên đề cấp tổ, cấp trường, chú ý đặc biệt đến PPCCM. T/c cho GV học tập kinh nghiệm ở trường bạn( Duyên Hải, Nguyễn Du……) - Áp dụng sinh hoạt chuyên môn mới 1lần /1 tháng kết hợp với dạy học theo mô hình VNEN để bồi dưỡng GV. - Khuyến khích, biểu dương khen thưởng các nhà giáo có SK trong việc áp dụng PPCCM đem lại hiệu quả cao. Đồng thời nghiên cứu triển khai nhân rộng, chia sẻ kinh nghiệm về đồ dùng tốt, giờ dạy tốt. - Củng cố và tăng cường hoạt động của đội ngũ cốt cán trong việc bồi dưỡng GV, thanh tra, kiểm tra, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng GD; sử dụng tổ trưởng chuyên môn, cốt cán trong thanh tra, kiểm tra. - CBQL, GV đăng kí và thực hiện 01 lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật. - Triển khai công tác bồi dưỡng GV theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV tiểu học mới ban hành. - Kiểm tra kiến thức của giáo viên. - Mỗi GV có 1 nick giải Toán qua mạng để nâng cao KT tự học của bản thân. - Tổ chức tốt công tác hội giảng, nâng cao chất lượng ở tất cả các khâu trong quy trình hội giảng, qua đó thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học; đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định " chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học". - Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học. - Tuyên truyền và yêu cầu giáo viên ký cam kết không dạy thêm ngoài nhà trường. - Bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật... cho giáo viên. 10. Hoạt động ngoài giờ lên lớp a. Mục tiêu - 100% giáo viên học sinh tổ chức học tập, phát động và kí cam kết thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong tháng 9. - Phấn đấu thực hiện Học sinh Tiểu học Lào Cai văn minh - tích cực - tự giác. - 100 % các hoạt động có học sinh (cả nam và nữ) làm MC - Thành lập và phát huy vai trò của hội đồng tự quản để học sinh tích cực tham gia bàn bạc, xây dựng kế hoạch của lớp, của trường, tự giáo dục. - GV và HS phải thuộc và hát đúng Quốc ca, các bài hát theo quy định từng khối lớp, hát múa tập thể, thể dục giữa giờ, giao lưu văn nghệ, làm báo tường 2 đợt (20/11, 26/3). - Nhà trường có 1 Đội nghi lễ. - Duy trì thể dục giữa giờ, múa hát tập thể 5 bài theo quy định, mỗi tháng tổ chức ít nhất 2 trò chơi dân gian. - 100% học sinh nhà trường hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường”, tập trung vào các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. b. Các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp - Đẩy mạnh hoạt động ngoài giờ lên lớp như tổ chức cho học sinh sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao nhi đồng, đọc báo Đội, HD viết tin, phát thanh măng non vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Giờ chào cờ tổ chức linh hoạt bằng nhiều hình thức: Phối hợp cơ quan y tế, công an tuyên truyền phòng bệnh và ATGT,...Mời nghệ nhân hướng dẫn HS trồng hoa, rau, làm bánh, đan, thêu,... Hướng dẫn cho các em kĩ năng vệ sinh trường lớp, VS cá nhân, giáo dục kĩ năng sống cho các em: biết chào hỏi người lớn tuổi, kính trên nhường dưới, nói lời hay, làm việc tốt, sáng tác câu chuyên có nội dung tự tưởng tượng, vẽ tranh, khiêu vũ, văn nghệ, dẫn chương trình, hát chèo, hát dân ca.. -Tổ chức cho HS tham gia một số câu lạc bộ: Văn, Toán, Chữ đẹp, Viết, vẽ tranh về c.sống của em, của thày cô giáo. HS Biết tự sáng tác các câu chuyện. - Tổ chức cuộc thi:“ Nét đẹp Đội viên cấp trường „ - Giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống, lý tưởng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường, văn hoá trường học, học sinh thuộc và thực hiện hát những bài hát truyền thống về nhà trường. - Phát động phong trào thi đua “Con ngoan “ Trò giỏi ” “ Dũng sĩ nhiều việc tốt” tăng cường giáo dục cho các em chăm chỉ học tập, lễ phép, kính trọng ông bà, cha, mẹ, thầy cô và người lớn tuổi. - Xây dựng trường lớp ”xanh - sạch - đẹp - an toàn”, trang trí nhà vệ sinh, nhà vệ sinh sạch sẽ cho giáo viên và học sinh. - 1 lần/ tháng các lớp, trường tổ chức tổng vệ sinh. - Tổ chức cho CB, GV, HS viết về lịch sử và truyền thống nhà trường, viết tin bài về những tấm gương tự học, sáng tạo để giáo dục lòng tự hào về truyền thống lịch sử nhà trường. - Khuyến khích học sinh tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện; lắng nghe ý kiến học sinh; xây dựng hòm thư Điều em muốn nói, hộp thư chia sẻ, xây dựng bản đồ cộng đồng, bảng theo dõi tỷ lệ chuyên cần, ... - Tổ chức chương trình “Cho em cuộc sống tươi đẹp" Tìm hiểu truyền thống nhà trường (tháng 8,9); tổ chức chương trình mời Tả Phời, ĐT 1 tham gia (tháng 11); chương trình Chào Xuân Mới kết hợp với giao lưu Văn, Toán TT và T. Anh cấp trường; diễn đàn "bảo vệ môi trường" và Giao lưu "Ngày hội đọc sách" (tháng 3); làm báo tường, báo ảnh đóng quyển trong đợt 20/11; thăm nghĩa trang phường Duyên Hải 2 lần / năm: Tết Nguyên đán và ngày 26 /3. Quyên góp ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho HS khó khăn tại trường, HSTTBTXH, HS vùng cao qua đó giáo dục cho học sinh tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau tron học tập, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Hướng dẫn cho ít nhất mỗi lớp 1-2 HS từ lớp 2 đến lớp 5 biết dẫn chương trình hoặc giới thiệu về trường mình. Điều hành các hoạt động trong giờ ra chơi, GV không làm thay HS. - Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường. - Tiếp tục tổ chức cho học sinh lớp 5 thăm trường THCS, mời học sinh Mẫu giáo 5 tuổi lên thăm trường tiểu học; đẩy mạnh giao lưu giữa các cấp học. - Thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014. - Dạy môn năng khiếu cho học sinh (võ, cờ vua...). - Thực hiện tố phong trào“Phòng giúp phòng, trường giúp trường”,giúp đỡ trường TH Tả Phời. 11. Những quy định cụ thể (Có nội quy chuyên môn đính kèm) PHẦN IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1. Ban giám hiệu - Xây dựng kế hoạch chuyên môn của nhà trường, BGH thống nhất các chỉ tiêu, các nội dung về chuyên môn. - Hiệu trưởng duyệt KH chuyên môn vào đầu tháng 10. - BGH thường xuyên đôn đốc kiểm tra, thanh tra, bồi dưỡng giáo viên, học sinh, nâng cao chất lượng đại trà, đặc biệt chất lượng mũi nhọn. 4.2. Các tổ khối chuyên môn - Căn cứ các chỉ tiêu của nhà trường và chỉ tiêu được giao xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tổ khối, quán triệt tới toàn bộ giáo viên trong tổ khối thực hiện theo kế hoạch.nhăm đạt và vượt các chỉ tiêu giao. - Tổ chức rút kinh nghiệm, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, rà soát chỉ tiêu để có biện pháp điều chỉnh và bổ sung kịp thời. 4.3. Giáo viên - Thực hiện tốt kế hoạch của nhà trường và tổ khối chuyên môn. HIỆU TR¬ƯỞNG CHỈ TIÊU ĐĂNG KÍ CỦA TỪNG LỚP NĂM 2013 - 2014 Lớp TS HS Số Lượng Chất lượng Kết quả cuối năm HS năng khiếu D.Trì S.L T.Lệ C.C Hạnh kiểm khen thưởng Lên lớp HTC TTH Thi lại Lên Lớp Sau TL VS CĐ G.Toán qua mạng Giao lưu CN BH TH ĐĐ T.H C.Đ HSG HS TT KTM VTT TTT T.A qua mạng 1A 35 35 99,8 34 01 12 15 2 34 1 1 25 5 34 1B 33 33 99,7 33 0 12 15 2 33 25 5 33 1C 34 34 99,7 33 01 12 14 2 33 1 0 27 4 33 2A 30 32 99,7 30 0 12 14 1 30 24 2 30 2B 32 32 99,8 32 0 13 13 2 32 26 1 32 2C 30 30 99,7 30 0 11 12 2 30 25 2 30 3A 31 31 99,7 31 0 14 14 1 31 25 2 31 3B 32 32 99,8 32 0 13 14 2 32 26 2 32 3C 32 32 99,8 32 0 9 17 1 32 24 2 32 4A 35 35 99,7 34 01 10 15 3 34 1 0 24 3 2 3 2 34 4B 34 34 99,8 34 0 11 15 3 34 26 3 2 2 2 34 5A 35 35 99,7 35 0 10 14 3 35 24 8 3 4 9 29 5B 36 36 99,8 36 0 11 15 3 36 25 2 2 1 1 33 Tổng 429 429 99,8 426 ( 7 KT) 03 150 188 27 355 71 3 1 329 31 9 10 14 417 CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA CB, GV TT Họ và tên GV N.V được giao XL CM Thành tích và DH thi đua XL CNN XL Công đoàn Kết quả cuối năm GV DG LĐTT CSTĐ 1 Trần Thị Liên HT G Cơ sở XS XS HT XS 2 Phạm Thị Tuyết P.HT G Cơ sở XS XS HT XS 3 Phạm Thị Hằng TTCM G TP x XS XS HT XS 4 Nguyễn T.M. Giang TT CM G TP x K XS HT XS 5 Phạm Thị Thơm TTCM G TP x XS XS HT XS 6 Đào T. Thu Hương TPCM G TP x XS XS HT XS 7 Phạm T. Kim Xuyến GV G TP XS XS HT XS 8 Lê Thị Sơn T.A G TP x XS XS HT XS 9 Đỗ Thị Bộ CTCĐ Khá trường x K XS HTNV 10 Lồ Thị Hoá GV Khá trường x Khá XS HTNV 11 Trần Thị Nguyệt GV Khá Trường K XS HT NV 12 Phạm T. Huy Thiêm GV K Trường x K K HT NV 13 Nguyễn Thị Hương GV Khá Trường K K HTNV 14 Trần Thị Anh GV K trường K K HT NV 15 Chu T. Hoài Liên Tin học K trường K K HTNV 16 Dương Xuân Vinh M. thuật TB trường TB K HTNV 17 Thái Quỳnh Lan D. thay TB không TB K HTNV 18 Đặng Thị Huyền TPT TB trường TB K HTNV 19 Nguyễn T. T Nhung Văn thư K K K HT NV 20 Thư viện K K HT NV 21 Bảo vệ HTNV KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG – TUẦN Thời gian Nội dung công việc Tháng 8 - Triển khai thực hiện công văn hướng dẫn chỉ đạo công tác CM. - Kiện toàn đội ngũ cốt cán chuyên môn, TT chuyên môn. Ổn định nề nếp dạy và học. - Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm(Toán + Tiếng việt từ lớp 2-> lớp 5 ), phân loại đối tượng học sinh. Lên kế hoạch bồi dưỡng – kèm cặp học sinh trong từng buổi học. - Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, học sinh yếu kém. - Rà soát kiểm tra thư viện, mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học. - Thống nhất quy định về chuyên môn – Các loại hồ sơ sổ sách. - Dự giờ, kiểm tra nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh. - Mượn sách giáo khoa và đồ dùng dạy học. - Lập kế hoạch hội giảng cấp tổ – Báo cáo ban giám hiệu. - Phát động PT làm đồ dùng dạy học bằng phương tiện rẻ tiền. - Hoàn thành các loại H. sơ sổ sách, hoàn thành đăng ký thi đua. GV kí cam kết chất lượng, lập KH CM . Dự giờ đột xuất: Anh, Lan. - Lên thời khoá biểu học buổi sáng. - Tập huấn VNEN, UDCNTT, phần mềm Smas, Eleaning; Tập huấn PP kỷ luật tích cực - Triển khai tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam. - Hoàn thiện HS HS KT. Tuần1 - Triển khai tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới Việt Nam. - Kiểm tra sách vở - đồ dùng học tập.- Thống nhất phân phối chương trình từ khối 1- 5 . - Lớp 2-> 5 học chương trình tuần 1; riêng lớp 1 TV học nền nếp, các nét cơ bản - Kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ trưởng chuyên môn - Ra đề khảo sát chất lượng học sinh. - Khảo sát chất lượng học sinh ngày 21/8/ 2013. - Tổng hợp bài KT khảo sát. - Mượn sách giáo khoa và đồ dùng dạy học. - Thực hiện tuần SHTT đầu năm Tuần 2 - Tập huấn PP kỷ luật tích cực - Sinh hoạt chuyên môn chung: triển khai, hướng dẫn thống nhất việc thực hiện công văn chỉ đạo chuyên môn; hướng dẫn ghi chép, hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định; thống nhất lịch sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn - Kiểm tra về nề nếp dạy học của các lớp. Ký cam kết chất lượng. Đăng kí thi đua,chuyên đề. - Phân loại đối tượng học sinh, lập danh sách HS giỏi khối 3->khối 5. - Điều tra học sinh học hoà nhập ở các khối lớp, HS KT. - SH chuyên môn thống nhất chương trình tuần 3 nội dung điều chỉnh, nội dung luyện chữ. - Ttham gia CĐ "Tổ chức lớp học và dạy học theo mô hình VNEN" của PGD - Tập huấn VNEN, UDCNTT, phần mềm Smas, Eleaning; . Dự giờ đột xuất: Lan. Lớp 1 học CT Tuần 1 - Tập các chương trình cho KG THÁNG, TUẦN Công việc bổ sung Đánh giá kết quả thực hiện CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH THÁNG – TUẦN Thời gian Nội dung công việc Tháng 9 - Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy và giáo dục HS. - Tiến hành hội giảng cấp tổ gắn với CĐ cấp tổ . - Xây dựng, tổ chức CĐ cấp trường: Sinh hoạt chuyên môn mới: Giang, HHương - Tổ chức học tập, bồi dưỡng soạn, sử dụng giáo án điện tử. - Tổ chức lớp học hai buổi /ngày, lớp học bán trú, dạy môn tự chọn, các môn NK. - Tổ chức khảo sát chất lượng HS giỏi, biên chế lớp bồi dưỡng HS năng khiếu.BD HS năng khiếu vẽ, tiếng Anh, HS giỏi văn, toán - Làm ĐDDH phục vụ bài dạy. Up thông tin HS trong phâng mềm Smas lên mạng. - Thăm lớp dự giờ, KT việc GD của GV & HT của HS. - Phát động phong trào thi vẽ tranh, giải Toán, Tiếng Anh qua mạng. - Kiểm tra CĐ hồ sơ: H Hương, Hằng; dự giờ: Đ. Hương; Nguyệt, Giang, Lan; Thúy, Huế, Bộ, Hằng;C Liên, Trường; KTTD: Huyền; KT chủ nhiệm lớp: khối 5,1; KT CN, vở, ĐDHT, Khảo sát HS khối lớp 5,1; - Bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém. - Sinh hoạt CM tổ:thống nhất kế hoạch dạy học tuần, nội dung giảm tải, trao đổi bài mới- khó; rút kinh nghiệm qua hội giảng, chuyên đề . - Khảo sát chất lượng HS Lần 2 phân loại đối tượng– phân công GV dạy theo đối tượng vào B2. Đăng ký thi đua - ký cam kết trách nhiệm. - Dạy ATGT. Chỉ đạo học ngoài trời: khối 5, - Lập danh sách HS tham gia các CLB . Phát động cuộc thi sáng tác truyện tranh khổ to, nhỏ, ATGT- Tổng hợp, đánh giá kết quả khảo sát học sinh lớp 5 vào lớp 6 -Tham dự lớp tập huấn dạy tiếng Anh 2 tiết trên tuần và tiếng Anh Phonics của Sở GD&ĐT; Tuần 3 - Hoàn thiện, tổng hợp điểm bài khảo sát chất lượng học sinh -> phân loại ĐTHS - Thực hiện CT tuần 3 theo đúng P2 CT & TKB - Duy trì tốt việc dạy và học, nâng cao chất giảng dạy. Tập huấn UDCNTT; - Hội giảng gắn với CĐ cấp tổ – Thống nhất dạy CT tuần sau. - Tổ chức cho HS học 2 buổi / ngày. Kiểm tra giờ dạy CĐ: Giang; Lan, Bộ - KT vở, đồ dùng của 100% các lớp. - Tổ chức dạy học dạy luật ATGT, KT giờ dạy: Giang, Lan ĐHương, Huế, Thúy Tuần 4 - Tổ chức Chuyên đề cấp trường : Sinh hoạt chuyên môn mới(H Hương) - Phân tích kết quả KS đầu năm và HS vào lớp 6 - Thực hiện chương trình tuần 4. Củng cố nền nếp, học tập ổn định. - HDHS giải Toán qua mạng. H. giảng cấp tổ; tổ chức chuyên đề cấp tổ T.VCNGD lớp 1, T. chức học ngoài trời: khối 5 - Dự giờ: Giang; KT công tác CN, chữ đẹp, KS: khối 5 -Tổ chức dạy học dạy luật ATGT, KT giờ dạy CĐ: Thu, Nguyệt, Thiêm, Trường Tuần 5 - Thực hiện chương trình tuần 5. -Tiếp tục thăm lớp dự giờ. Ktra CM , Hội giảng cấp tổ - Tchức học môn tự chọn, các môn NK Tiếng Anh, Tin học, HSG văn, TTT - Triển khai thư viện xanh. Kiểm tra thư viện lần 1. -T. chức các câu lạc bộ, giáo dục KNS cho HS; T/c cho HS trò chơi dân gian, vẽ tranh, tập viết tin bài. KTTD: Huyền, T/c CĐ Sinh hoạt CLB ( đ/c Thúy) - Dự giờ: Bộ, Thúy, Hóa; KTHS: Duyệt KH CM, tổ khối; - KSHS lớp 5B.Kiểm tra vở, đồ dùng học tập của HS lớp 1A,1B,1C Tuần 6 - Thực hiện chương trình tuần 6. KT hồ sơ GV. - T/c cho HS vẽ tranh, tập cho HS dẫn chương trình, gd kĩ năng sống.. thi toán văn qua bảng tin; - Khảo sát HS lớp 3B, khối lớp 1. Dự giờ và KT hồ sơ : Đ. Hương (CĐ), Trường, Huế; Hóa. Hoàn thành hồ sơ HS KK, HS KT. THÁNG, TUẦN Công việc bổ sung Đánh giá kết quả thực hiện CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH THÁNG 10 Thời gian Nội dung công việc Tháng 10 - Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy và giáo dục HS. - Tiếp tục H.G cấp tổ, chấm GA PP bàn tay nặn bột; KT sử dụng trang Website - CĐ: Kĩ năng điều hành và HĐ nhóm (Đ. Hương) - Tổ chức cho GV học tập kinh nghiệm tại HVT về PP bàn tay nặn bột - Học ngoài trời K 2,3 - Nâng cao chất lượng soạn giảng theo P2 CCM. Dạy Quyền và bổn phận TE. - Kiểm tra Toàn diện Thu; Dự giờ: Anh, Giang , Thiêm, Thuý, Sơn, Huế. - Kiểm tra Công tác chủ nhiệm khối 2,3 ; VSCĐ: Khối 2,3 ( CĐ: 2A, 2B, 3C) - Kiểm tra hồ sơ Giang, ĐHương, Trường (CĐ Anh, HHương). - Khảo sát HS khối lớp 2,3; Kiểm tra hoạt động của CLB và chuyên mục. -Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi khối 3, 4,5 & HS năng khiếu, HSY. - Ôn tập giữa học kì I – Ra đề,Kiểm tra định kỳ giữa kì I (Toán, TV) - Tổ chức kiểm tra, chấm chữa bài nghiêm túc. Tiếp tục HDHS giải Toán qua mạng. KT HS tổ khối, hồ sơ giáo viên. - Tổng kết HG cấp tổ - Tổng hợp báo cáo kết quả KT định kỳ GKI; - Đánh giá kết quả khảo sát HS GKI, đề ra biện pháp khắc phục tồn tại về chất lượng ; -Thanh tra lại bài kiểm tra giữa kì. KT học buổi 2 - Lấy xác nhận của Y tế trong HS KT nộp về Phòng. Tuần 7 - Hội giảng cấp tổ; Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, Toán qua mạng. - Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi ở các khối lớp. - Dạy Q và bổn phận của trẻ em vào SH lớp. Lấy xác nhận của Y tế trong HS KT nộp về Phòng. - CĐ: Kĩ năng điều hành và HĐ nhóm (Đ. Hương) - Phát động phong trào thi đua chào mừng 20/11 - CĐ Cách khai thác bài toán và sáng tác đề khi dạy Toán - Tập huấn ƯDCNTT, Lấy xác nhận của y tế và nộp H. sơ HSKT về phòng GD - Kiểm tra vở luyện chữ HS- Kiểm tra VSCĐ của HS lớp 2B,2A, 3C - Dự giờ: Thiêm, Thúy; KT Toàn diện: Thu; Hồ sơ: Anh, H. hương(CĐ) Tuần 8 - Chỉ đạo dạy Q và bổn phận của trẻ em vào các tiết SH lớp.- Học ngoài trời: khối2 - Kiểm tra CĐ hồ sơ: Giang; dự giờ: Giang; Anh; (CĐ) - T. kết hội giảng cấp tổ, xây dựng KH hội giảng cấp trường - Kiểm tra GA buổi 2, sử dụng đồ dùng qua sổ m¬ượn đồ dùng thiết bị của GV. - Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. - Chuẩn bị mọi điều kiện, ôn tập để kiểm tra ĐKì lần 1. - Ra đề KT ĐK GKI môn Toán -TV từ lớp 1->5; - HD HS ôn tập.chuẩn bị KTĐK - Tổ chức cho GV học tập kinh nghiệm tại HVT. về PP bàn tay nặn bột. Tuần 9 - Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 3, 4,5. Kiểm tra định kì giữa kì I. - Hội giảng cấp trường; tập huấn UDCNTT; nâng cao chất lượng GD. - Tổ chức các câu lạc bộ vẽ tranh, văn, toán tuổi thơ, phát thanh măng non, kĩ năng sống. - Kiểm tra chuyên đề: CN Lớp 2; Dự giờ: Huế, Thiêm, Thuý; Kiểm tra VSCĐ 2C, 3B,3A. KT học buổi 2 - Kiểm tra CN khối 2; Khảo sát khối 3,2 - Kiểm tra CN khối 2; Khảo sát khối 3; giờ dạy: Thơm, Đ.Hương Tuần 10 - Tổng hợp điểm KTGKI, rút kinh nghiệm có kế họạch BDHS. - Tiếp tục Bồi dưỡng học sinh giỏi , học sinh năng khiếu. - Báo cáo thống kê điểm kiểm tra giữa kì I. Thanh tra việc chấm bài kiểm tra định kì của giáo viên. -KT Sổ ghi điểm. - K tra thư viện lần 2; Dự giờ: Thúy, Sơn; Hồ sơ: Đ. Hương, Trường (CĐ) - Kiểm tra công tác chủ nhiệm khối 3 - Học ngoài trời: khối 3. - Kiểm tra giáo án buổi 2.- Cho HS tập duyệt thi giải toán qua mạng . - Dạy Q và bổn phận của trẻ em vào các tiết SH lớp. THÁNG, TUẦN Công việc bổ sung Đánh giá kết quả thực hiện CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH THÁNG 11 Thời gian Nội dung công việc Tháng 11 - Duy trì mọi nề nếp dạy và học nâng cao chất lượng giảng dạy. - Tiến hành HG cấp trường. - BD GV, tổ trưởng CM, CBQL. - Tăng cường dự giờ khảo sát chất lượng để có biện pháp tích cực bồi dưỡng cho h/s chuẩn bị thi HKI; Tổ chức chuyên đề cấp trường: kỹ năng viết đoạn văn cho HS.- Đẩy mạnh ƯDCNTT, sử dụng Website, hòm thư góp ý có hiệu quả - GV thi GA hay, giờ dạy tốt, áp dụng PP bàn tay nặn bột, VNEN - Chỉ đạo Dạy Q và bổn phận của TE vào các tiết SH lớp. - Kiểm tra toàn diện: Giang - Khảo sát khối 4; VSCĐ khối 4; Công tác CN lớp 4. - KT hồ sơ K1,3,5 (CĐ Thiêm, Sơn Thúy); dự giờ: ĐHương, Nguyệt, Anh, HHương, Lan, Hóa, Bộ, Hằng, CLiên, Trường, Huế - Kiểm tra, Chấm công tác làm và sử dụng ĐDDH (2 ĐD/1 GV) của các GV. - Xét và biểu dương GV và HS “ Dũng sĩ nhiều việc tốt” - Kiểm tra kĩ năng sống của HS. - Tổ chức GL"CB lớp tài năng", "người dẫn chương trình nhỏ tuổi" cấp trường. - Tổ chức cho HS ôn lại truyền thống nhà trường, học tập qua tham quan, học ngoài trời khối 4. GV thi GA hay, giờ dạy tốt, áp dụng dạy học theo góc. - Tiếp tục BD học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, HS năng khiếu T. Anh, nghệ thuật. Sử dụng phần mềm Smas vào điểm KT ĐK lần 1. - TT Áp dụng CĐ "Viết và phát âm đúng PAĐ n -l" Tuần 11 - Duy trì nền nếp dạy và học. Tiếp tục hội giảng cấp trường, chấm đồ dùng. - Đẩy mạnh ƯDCNTT: giải Toán, T.Anh qua mạng, đưa bài lên Website. - Tiếp tục BD học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. HS năng khiếu nghệ thuật, HS giỏi T. Anh. T/c các câu lạc bộ theo KH; GD kĩ năng sống, HĐTT. - Dự giờ: Hóa, Huế (CĐ) , Bộ và khảo sát HS 4B; Kiểm tra HS: Thiểm(CĐ). - Dạy Q và bổn phận của trẻ em vào các tiết SH lớp. - Học tập qua thực tế: tham quan, học ngoài trời. GV thi GA hay, giờ dạy tốt; áp dụng dạy học theo góc. - KT CN khối 4. Khảo sát chất lượng học sinh giỏi Tuần 12 -Thực hiện chương trình tuần 12 theo đúng P2 CT và TKB - Tiếp tục bồi dưỡng h/s giỏi, h/s yếu, h/s năng khiếu. - Thăm lớp dự giờ, khảo sát chất lượng lớp 1A,1C; Dự giờ: Hóa, C. Liên. - Tổ chức cho HS ôn lại truyền thống nhà trường, học tập qua thực tế như tham quan, học ngoài trời. khối 4 GV thi GA hay, giờ dạy tốt - Kiểm tra hồ sơ giáo viên. - SHCM M, trao đổi bài mới bài khó dạy trong tuần. - Khảo sát HS định kì (GHKI) Rà soát tiến độ chỉ tiêu số l¬ượng và VSCĐ, chất lượng các môn học; HS Khối 3. Học NTròi khối 4 - Dự giờ: Nguyệt(CĐ); Hồ sơ: Sơn (CĐ), Thúy( CĐ); Kiểm tra toàn diện: Giang; Tuần 13 -Thực hiện chương trình tuần 14 theo đúng P2 CT và TKB - Tiếp tục hội giảng cấp trường. - HS thi giới thiệu về trường, lớp. Kiểm tra kĩ năng sống của HS. - KT VSCĐ: 4A, 4B; dự giờ: C. Liên; Hương, Anh, Lan - Sơ kết phong trào thi đua chào mừng Ngày 20/11. Xét và biểu dương GV và HS “ Dũng sĩ nhiều việc tốt” và tập thể đạt thành tích cao. Tuần 14 - Học đúng chương trình Tuần 15 - Hội giảng cấp trường – gắn chuyên đề- - Tiếp tục bồi dưỡng HSG, Khảo sát CL học sinh giỏi khối 3,4,5 . - Duy trì các lớp bồi dưỡng học sinh năng khiếu . - KT đột xuất hồ sơ. - - Dự giờ: Bộ, Hằng, Trường; Đ. Hương Kiểm tra CĐ hồ sơ: Sơn THÁNG, TUẦN Công việc bổ sung Đánh giá kết quả thực hiện CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH THÁNG 12 Thời gian Nội dung công việc Tháng 12 -Duy trì mọi nề nếp dạy và học nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập - Tổng kết chương trình dạy quyền và bổn phận trẻ em - Tiếp tục HG cấp trường và tổ chức CĐ CĐ về PP bàn tay nặn bột (Đ/c Anh). - BD HS giỏi, HS yếu( lập KH BD HS yếu vào cuối HKI), giải toán qua mạng. - Kiểm tra hồ sơ (CĐ Hóa, Bộ, Nguyệt), chấm GA tuần 17; dự giờ GV : Thu, Nguyệt, Anh, Giang, Thiêm, Thúy, Hằng, Sơn, Huyền, Huế - Kiểm tra TD Anh.; Kiểm tra học bạ lớp 1. - BD GV tham gia cấp TP; Giao lưu HS giỏi Văn, TTT cấp trường. - Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho khảo sát cuối kỳ I, tích cực bồi dưỡng học sinh yếu kém . - TK HG cấp trường.- Đánh giá , xếp loại GV- HS cuối học kì I.KT việc chấm chữa bài cuối HKI ( lần 2) - Họp bàn biện pháp nâng cao chất lượng học kỳ 2 - Thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường từ ngày 3/12 đến hết 9 tháng 12/2012. - - Ra đề kiểm tra CHKI, đánh giá xếp loại HS về HK+ HL và hoàn thiện sổ điểm, học bạ. Nộp b/c HKI theo hướng dẫn của cấp trên. Đánh giá hiệu quả lớp 1 CNGD - KT hồ sơ tổ khối 1,2,3,4,5; - Chỉ đạo tham quan học tập kinh nghiệm tại D. Hải về mô hình VNEN Tuần 15 - Duy trì nền nếp dạy và học. Tiếp tục hội giảng cấp trường và tổ chức các CĐ về phương pháp CCM, KK GV làm và sử dụng đồ dùng dạy học. - Tập huấn ƯDCNTT CĐ về Sử dụng mô hình lớp học tương tác(Thơm) - Tiếp tục BD học sinh giỏi, HS yếu kém; Khảo sát học sinh lớp 1A, 1B, 1C. - Tổ chức cho HS học tập qua thực tế như tham quan, học ngoài trời. - Kiểm tra CĐ hồ sơ: Bộ, Hóa; dự giờ: Thiêm, Anh, Thu. Kiểm tra đột xuất hồ sơ: Sổ điểm, GA lên lớp buổi 1+2. - Tập trung dạy và học thật tốt để chuẩn bị cho thi kết kỳ I. - Tổng kết chương trình dạy quyền và Bổn Phận trẻ em.. - Thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường . Tuần 16 - Thi đua chào mừng ngày 22/12. - Kiểm tra GD kĩ năng sống và HĐTT, HĐNGLL - Ôn tập, ra đề kiểm tra ĐKCKI - Tích cực bồi dưỡng học sinh yếu, khắc phục tình trạng học sinh không đạt yêu cầu cơ bản tối thiểu kiến thức lớp học. - Tích cực HDHS giải toán qua mạng - BGH Kiểm tra CĐ giờ dạy: Sơn, Huyền, Thúy; KT CĐ hồ sơ: Nguyệt - Tổ chức cho HS ôn lại TT nhà trường, học tập qua thực tế như tham quan, học ngoài trời khối 1; Tổ chức cho GV học tập mô hình trường VNEN tại DH .- Khảo sát lớp 5A, 5B; VSCĐ của 5B; 5A. Chấm G.A tuần 17 và công tác CN lớp. - CĐ về PP bàn tay nặn bột (Đ/c Anh) Tuần 17 -Tiếp tục Tổ chức cho HS tham gia giải toán qua mạng - Kiểm tra CĐ chủ nhiệm lớp: 5A,5B; dự giờ: Nguyệt, Giang; Kiểm tra TD: Anh - Ra đề kiểm tra CHKI . Kiểm tra định kì lần 2 từ lớp 1 -> 5, nghiệm thu chữ viết cuối học kì I. Đánh giá xếp loại HS về HK+ HL và hoàn thiện sổ điểm, học bạ. Nộp b/c HKI theo HD của cấp trên. Duyệt KQ học kì I. Thanh tra chéo bài kiểm tra. - Sinh hoạt chuyên môn : đánh giá kết quả chất lượng học sinh cuối kì I tìm ra nguyên nhân - biện pháp khắc phục - Kiểm tra sổ liên lạc, rà soát tiến độ thực hiện chỉ tiêu chất l¬ượng. Tuần 18 - Khảo sát chất lượng HSG. - Kiểm tra hồ sơ giáo viên . - Tổng kết hội giảng cấp trường, chọn giáo viên đủ điều kiện dạy giỏi cấp Tphố. - Đẩy mạnh ƯDCNTT; Đánh giá hiệu quả lớp 1 CNGD - Tiếp tục BD học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. HS năng khiếu. . KT sổ điểm, học bạ cuối kì I. Sơ kết hết HKI . THÁNG, TUẦN Công việc bổ sung Đánh giá kết quả thực hiện CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH THÁNG 1+2 Thời gian Nội dung công việc Tháng 1,2 - Thực hiện tái giảng học kì II từ ngày 6/1 ; kiểm tra Thư viện lần 3. - Đẩy mạnh ƯDCNTT, soạn và dạy học bằng G.A điện tử 1 số tiết. - Tiếp tục BD HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu gđ 1 theo kế hoạch - BD GV dự thi cấp TP.CĐ: HD HS viết nhanh, viết đúng, viết đẹp (Đ/c Thu) - KT tra hồ sơ Khối 5 (CĐ Thu, Huyền.) , Thúy - Dự giờ giáo viên: ĐHương, Phương, Lan HHương, C Liên, Trường. - Kiểm tra toàn diện Bộ, Thúy; KT về UDCNTT. - Kiểm tra việc thực hiện chương trình học kỳ II. - BD cho HS giao lưu HS giỏi Văn, Toán TT, T.Anh cấp TP. Luyện chữ cho HS chuẩn bị dự thi” Chữ Việt đẹp” do tạp chí tổ chức. - Tổ chức cho HS VS nhà văn hoá , khiêu vũ, kể chuyện tự sáng tác, phát thanh măng non về ngày T.Lập Đảng CSVN và ý nghĩa của Đảng trong cuộc sống hôm nay( sưu tầm). Học ngoài trời khối 1 - Lên kế hoạch ôn tập giữa kì II. Kiểm tra kiến thức của GV. HG cấp TP - Tổ chức cho HS học tập qua thực tế như tham quan, học ngoài trời khối 1. - Tiếp tục duy trì các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. - >Tổ chức thi giải toán qua mạng, Olympic Toán TT, ván TT cấp trư¬ờng T1 - Thi giải Toán Olympic Văn, Toán Tuổi thơ qua mạng cấp thành phố.T2 - Khảo sát sau Tết K1-K5; KT Công tác CN, VSCĐ khối 1 - Chuẩn bị mọi điều kiện cho HS tham gia giao lưu festival khám phá khoa học qua môn Tự nhiên và xã hội. Thi Thanh thiếu niên sáng tạo cấp TP. Tuần 19 - Tái giảng kì II, duy trì nền nếp dạy và học. . - Học chương trình Tuần19 theo đúng phân phối chương trình & TKB. - Đẩy mạnh ƯDCNTT; Đánh giá hiệu quả lớp 1 CNGD - Tiếp tục BD HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. HS năng khiếu mĩ thuật, bóng - Khảo sát học sinh lớp 1A, 1B,1C; - Dự giờ: Đ. Hương - Kiểm tra công tác th¬ư viện lần 3. - HS học tập qua thực tế học ngoài trời khối 1. Tuần 20 - Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. - Kiểm tra VSCĐ, CN: khối 1 và thư viện; - Kiểm tra hồ sơ, đánh giá xếp loại học sinh của giáo viên - Luyện chữ cho HS chuẩn bị dự thi” Chữ Việt đẹp” do tạp chí tổ chức - K kiểm tra chấm chữa bài khối 1,2,3,4,5. -Tổ chức Olympic học sinh giỏi cấp trường- BD HS giao lưu O cấp TP. - Kiểm tra TD: Bộ, Thúy. Dự giờ: Ng. Pương(CĐ), Lan; KT hồ sơ: Huyền. - Tổ chức cho HS ôn lại truyền thống nhà trường, học tập qua thực tế. - Luyện chữ cho HS chuẩn bị dự thi” Chữ Việt đẹp” do tạp chí tổ chức Tuần 21 - Học đúng chương trình Tuần 21.BD Học sinh năng khiếu. - Kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh giỏi khối 3,4,5, ra đề KS sau tết . - KT GA buổi 2, chuẩn bị các điều kiện thi HS giỏi Tiếng Anh vào tháng 3 . - Sơ kết các câu lạc bộ, HĐTT và công tác giáo dục kĩ năng sống. - VS nhà văn hoá , khiêu vũ, kể chuyện tự sáng tác, phát thanh măng non về ngày T.Lập Đảng CSVN và Đảng trong cuộc sống. - Kiểm tra hồ sơ hành chính; công tác chủ nhiệm: 5A, 5B - Kiểm tra CĐ hồ sơ: HHương, Trường; dự giờ: C. Liên. - CĐ: Hướng dẫn HS viết nhanh, viết đúng, viết đẹp (Đ/c Thu) Tuần 22 - Duy trì nền nếp dạy và học n/c chất lượng. Tiếp tục tổ chức các CĐ về phương pháp CCM, KK GV làm và sử dụng đồ dùng dạy học. - Ra đề khảo sát HS sau tết Nguyên đán. - Ra đề và khảo sát chất lượng định kì lần 3(GHKII). Thống kê chất lượng và rà soát các chỉ tiêu thực hiện về số lượng và chất lượng.- Chuẩn bị mọi điều kiện cho HS tham gia giao lưu festival khám phá khoa học qua môn Tự nhiên và xã hội. Thi Thanh thiếu niên sáng tạo cấp TP. THÁNG, TUẦN Công việc bổ sung Đánh giá kết quả thực hiện CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH THÁNG 3 Thời gian Nội dung công việc 3/ 2011 - Duy trì nền nếp dạy và học. Tiếp tục tập trung n/c chất lượng - Ra đề và khảo sát chất lượng định kì lần 3(GHKII). - Thống kê chất lượng và rà soát các chỉ tiêu thực hiện về số lượng và chất lượng. - Tiếp tục BD HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu (K/ sát và rà soát HS yếu ) - Luyện chữ cho HS dự thi” Chữ Việt đẹp” do báo Tạp chí tổ chức - Kiểm tra hồ sơ khối 1- 2-3 (CĐ Nguyệt). - KT Công tác CN K,2,3 (CĐ: 3B) - Dự giờ GV : Anh, Giang, Thiêm, Lan, Thúy, C Liên, Huyền - Kiểm tra việc chấm chữa bài KTĐK lần 3 - KT TD: Sơn - Tổ chức hội thi GV và làm và hướng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học bằng nguyên liệu rẻ tiền. Hội thi trưng bày tranh vẽ khổ to, khổ nhỏ. - Olympic Toán - Văn Tuổi thơ Cấp TP - Thi giải toán qua Internet cấp thành phố; tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh. - Tổ chức hội thi GV và làm và hướng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học bằng nguyên liệu rẻ tiền. Hội thi trưng bày tranh vẽ khổ to khổ nhỏ - Sơ kết pt thi đua phong trào thi đua chào mừng ngày 26/ 3. - Tổ chức cho HS học tập qua thực tế như tham quan, học ngoài trời khối 2,5 - Gd kĩ năng sống cho HS và chương trình phát thanh măng non, HĐNGLL. - KT Dạy, học buổi 2. Tuần 23 - Luyện chữ đẹp cho HS chuẩn bị dự thi " Chữ Việt đẹp" do Tạp chí tổ chức. - Chuẩn bị mọi điều kiện giao lưu Olympic Văn, Toán TT cấp TP. - Phối hợp với CĐ Tổ chức ngày 8/3. Mời nghệ nhân đến dạy HS làm bánh. - Ra đề và khảo sát chất lượng định kì lần 3(GHKII). - Thống kê chất lượng và rà soát các chỉ tiêu thực hiện về số lượng và chất lượng. - Dự giờ: Thơm, T.Anh, Giang - Tổ chức cho HS học tập qua thực tế : học ngoài trời khối 2. Tuần 24 - Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, quan tâm giúp đỡ học sinh học hoà nhập. - Khảo sát học sinh lớp 4A, 2A. Kiểm tra hồ sơ K1,2,3, GA buổi 2. - Tổ chức hội thi GV và làm và hướng dẫn sử dụng đồ dùng dạy học bằng nguyên liệu rẻ tiền. Hội thi trưng bày tranh vẽ. - Dự giờ: Lan(CĐ), Thúy, HS : Nguyệt; KT VSCĐ: 2,3.CĐ 3B - Duy trì hộp thư” Điều em muốn nói”. - KT Dạy, học buổi 2. Tuần 25 - Tổ chức ngày 26/3 . Chỉ đạo các lớp làm báo ảnh. Sơ kết pt thi đua phong trào thi đua chào mừng ngày 26/ 3. - Tiếp tục BD HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém ( K/ sát và rà soát HS yếu) HS năng khiếu mĩ thuật. Tổ chức cho HS chơi trò chơi, phát thanh măng non - Kiểm tra sổ điểm các lớp. - KT Toàn diện: Sơn Dự giờ: Thiêm(CĐ) - Khảo sát học sinh lớp 2,3; KTcông tác chủ nhiệm của GV khối : 2, 3. Tuần 26 - Duy trì nền nếp dạy và học. - Đẩy mạnh ƯDCNTT, soạn và dạy học bằng G.A điện tử 1 số tiết. - Rà soát các chỉ tiêu thực hiện về số và chất lượng. - Tiếp tục BD HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém ( K/ sát và rà soát HS yếu) HS năng khiếu mĩ thuật. - Dự giờ: C. Liên, Huyền. KTHS Nguyệt - Tổ chức cho HS học tập qua thực tế : học ngoài trời khối 5. - Khảo sát HS định kì( GHKII). Tổ chức kiểm tra vào điểm, Kiểm tra sổ điểm THÁNG, TUẦN Công việc bổ sung Đánh giá kết quả thực hiện CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH THÁNG 4 Thời gian Nội dung công việc 4/ 2011 - Duy trì nền nếp dạy và học và nâng cao chất lượng . - Tiếp tục KK GV làm và sử dụng đồ dùng dạy học. Đẩy mạnh ƯDCNTT. - Tiếp tục BD HS giỏi, BD học sinh yếu (K/ sát và rà soát HS yếu gđ 3) - BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ HS cuối cấp của lớp 5 và Hồ sơ của HS lớp 1. - Xây dựng kế hoạch ôn tập cuối năm cho HS từ lớp 1 đến lớp 5 - Khảo sát lớp 5 vòng 1 và tiến hành đối chiếu với chất lượng cùng kì năm học trước để có biện pháp nâng cao chất lượng. Rà soát các chỉ tiêu thực hiện. - Luyện chữ cho HS dự thi” Chữ Việt đẹp” do Tạp chí tổ chức. - Kiểm tra CĐ hồ sơ: Đội, HC, T. Viện, Lan; Kiểm tra dự giờ: Thiêm, Thơm, Bộ, Hằng, Hóa, Vinh; KTTD: Anh; khảo sát khối 4,5; Kiểm tra công tác chủ nhiệm của GV khối 4,5; KT công tác Đội TNTPHCM. - Học ngoài trời khối 3,4 . Dự giờ THCS. - Mời HSMN đến thăm trường, Tổ chức cho HS lớp 5 thăm quan trường THCS - Xây dựng kế hoạch ôn tập cuối năm cho HS từ lớp 1 đến lớp 5 – Tổ chức Ngày hội đọc sách và Diễn đàn bảo vệ môi trường - Sơ kết các chuyên mục đã thực hiện. - Gd kĩ năng sống cho HS và chương trình phát thanh măng non., HĐNGLL Tuần 27 - Duy trì nền nếp dạy và học. Tiếp tục KK GV làm và sử dụng đồ dùng dạy học. - Đẩy mạnh ƯDCNTT, soạn và dạy học bằng G.A điện tử 1 số tiết. - Rà soát các chỉ tiêu thực hiện về số và chất lượng. - Khảo sát HS lớp 5A, hoặc 5B; dự giờ: Thu, Đ. Hương; Hán Hương - Rà soát tiến độ thực hiện chỉ tiêu chất l¬ượng; học ngoài trời khối 3. - Tổ chức cho HS lớp 5 tham quan trường THCS Lê Hồng Phong, dự giờ THCS. Tuần 28 - Luyện chữ cho HS dự thi” Chữ Việt đẹp” do báo Tạp chí tổ chức. - Kiểm tra dự giờ: Hằng, Phương, Anh; Khảo sát HS; công tác CN lớp: 4A, 4B; CĐ hồ sơ: Lan. Mời HS MN Duyên Sơn đến thăm trường. - XD kế hoạch ôn tập cuối năm cho HS từ lớp 1 đến lớp 5 - Chuẩn bị mọi điều kiện để thi trường TH có cảnh quan trường lớp đẹp. – Tổ chức Ngày hội đọc sách và Diễn đàn bảo vệ môi trường - Rà soát các chỉ tiêu thực hiện.- Tuần 29 - Tổ chức tốt ngày hoạt động toàn cầu - Tiếp tục BD HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém ( K/ sát và rà soát HS yếu) HS năng khiếu mĩ thuật. Kiểm tra toàn diện: T.Anh; dự giờ: Thiêm. - Khảo sát lớp 5 vòng 1 và tiến hành đối chiếu với chất lượng cùng kì năm học trước để có biện pháp nâng cao chất lượng. Rà soát các chỉ tiêu thực hiện. - Tích cực chỉnh trang trường và lớp học để thi trường , lớp đẹp, sạch. - Kiểm tra hồ sơ HS cuối cấp của lớp 5 và Hồ sơ của HS lớp1. Tuần 30 - Tiếp tục BD HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém ( K/ sát và rà soát HS yếu) HS năng khiếu mĩ thuật. - Kiểm tra công tác lao động vệ sinh tạo quang cảnh tr¬ường lớp. - KTTD Huế; Tổ chức học ngoài trời khối 4 - Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp của GV khối 5; VSCĐ khối 5.- BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên và khảo sát học sinh theo kế hoạch. - Kiểm tra học bạ lớp 1, lớp 5 tr¬ước khi xét hoàn thành ch¬ương trình TH. - Ra đề CHKII THÁNG, TUẦN Công việc bổ sung Đánh giá kết quả thực hiện CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH THÁNG 5 Thời gian Nội dung công việc 5 - Duy trì nền nếp dạy và học. Tiếp tục BD học sinh yếu (K/ sát HS yếu gđ 4) - K/s lớp 5 vòng 2 và Rà soát các chỉ tiêu thực hiện, đối chiếu với cam kết. - Ra đề và tổ chức khảo sát HS CHKII từ lớp 1- lớp 4 , lấy đề khảo sát HS lớp 5 tại phòng và xét HTCTTH. Khảo sát HS MG 5 tuổi. - Chuẩn bị mọi điều kiện để HS thi chất lượng cuối HKII đạt kết quả tốt. T.Kê kết quả. - Hoàn thiện các loại Hồ sơ HS, xét lên lớp và thi lại. - Xây dựng KH học hè. - Kiểm tra HS HS lớp 5, lớp 1. Trả hồ sơ cho HS lớp 5. Hoàn thiện HS KT. - Dự giờ: Đ Hương, Thiêm, Thúy, Hóa - Hoàn thiện các hồ sơ thi đua , đánh giá GV theo chuẩn NN, báo cáo TK các loại. - Tổ chức lễ ra trường cho HS HTCTTH; Xét kỉ lục năm 2013-2014. Tuần 31 - Ra đề và tổ chức khảo sát HS CHKII từ lớp 1- lớp 4. Kiểm tra đề lần cuối. - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ôn tập cuối năm cho HS từ lớp 1 - lớp 5 - K/sát chất l¬ượng 3lớp 1 CNGD so sánh đối chiếu với yêu cầu của chuẩn. - Thực hiện đúng chương trình tuần 32. Tiếp tục ôn tập, BDHSNK . - Khảo sát lớp 5 vòng 2 và rà soát các chỉ tiêu thực hiện. Kiểm tra học bạ lớp 1, lớp 5 tr¬ước khi xét hoàn thành ch¬ương trình TH. - Khảo sát HS MG 5 tuổi. - Ra đề và tổ chức khảo sát HS CHKII. Dự giờ: Đ Hương, Thiêm, Thúy, Hóa Tuần 32 - Kiểm tra chéo hồ sơ lớp - Kiểm tra cuối năm và kết thúc chương trình. - Thanh tra bài khảo sát của tất cả các lớp. - Ra đề và tổ chức khảo sát HS CHKII từ lớp 1- lớp 4. Kiểm tra đề lần cuối. - K/sát chất l¬ượng ba lớp 1 CNGD so sánh đối chiếu với yêu cầu của chuẩn.- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ôn tập cuối năm cho HS từ lớp 1 - lớp 5 Dự giờ: Thiêm, Đ.Hương, - Khảo sát HS định kì (CHKII- lớp 5) Tuần 33 - BGH kiểm tra hồ sơ HS cuối cấp của lớp 5 và Hồ sơ của HS lớp1. - Học hết chương trình Lớp 5 tiếp tục ôn tập chuẩn bị thi kiểm tra cuối năm đề của PGD. - Thanh tra bài khảo sát của tất cả các lớp. - Học tập quy chế đánh giá xếp loại học sinh, giáo viên. - Chuẩn bị đầt đủ mọi điều kiện chuẩn bị thi kiểm tra cuối năm - Lấy đề khảo sát HS lớp 5 tại phòng tổ chức thi khảo sát Định kì với HS lớp 5 Tuần 34 + 35 - Chuẩn bị mọi điều kiện để HS thi chất lượng cuối HKII đạt kết quả tốt.Thống kê kq - Hoàn thiện các hồ sơ thi đua, đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp, báo cáo các loại - Kiểm kê tài sản; thư¬ viện, đăng kí sách, thiết bị năm học 2014- 2015.. - Xét lên lớp, thi lại, HTCT Tiểu học một cách nghiêm túc. - Đánh giá xếp loại học sinh đúng thực chất. - Hoàn thành hồ sơ học sinh. Duyệt học bạ. Xây dựng kế hoạch học hè ( học hè, tuyển sinh lớp 1) - T. Kết năm học và bàn giao HS về địa phương. THÁNG, TUẦN Công việc bổ sung Đánh giá kết quả thực hiện Ế HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013 – 2014 - Căn cứ Hướng dẫn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày 8/8/2013 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục tiểu học; - Căn cứ Hướng dẫn số 1176/SGDĐT-GDTH ngày 19/8/2013 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 giáo dục tiểu học; - Căn cứ kế hoạch số …/ KH-PGD&ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2012 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 Phòng GD& ĐT TP Lào Cai; Căn cứ kế hoạch số …/KH- THNBN về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc; Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012– 2013 và đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2013 – 2014 như sau: A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhiệm vụ tuần 29

Nhiệm vụ tuần 29

I. Công tác giáo dục tư tưởng: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử và học tập chỉ thị số 03 về tiếp tục học tập và làm theo Bác. - Tiếp tục GD đạo đức cho HS, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng mọi lúc, mọi nơi.

Nhiệm vụ tuần 28

Nhiệm vụ tuần 28

I. Công tác giáo dục tư tưởng: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử và học tập chỉ thị số 03 về tiếp tục học tập và làm theo Bác. - Tiếp tục GD đạo đức cho HS, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm năng lượng mọi lúc, mọi nơi.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 17/3 đến 22/03/ 2014)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 17/3 đến 22/03/ 2014)

I. Công tác giáo dục tư tưởng: Thực hiện tốt quy tắc ứng xử. - Tiếp tục GD đạo đức cho HS, ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, tiết kiệm năng lượng vào giờ chào cờ, SHL và các tiết học được tích hợp. II. Chuyên môn : Thi giải Toán qua mạng cấp trường lớp 1- 3 (Tuyết + C. Liên)

Nhiệm vụ tuần 26

Nhiệm vụ tuần 26

I. Công tác giáo dục tư tưởng: tiết kiệm điện, nước, thực hiện tốt quy tắc ứng xử. - Tiếp tục GD đạo đức cho HS, ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp. - Tiếp tục tuyên truyền về ATGT và ATVS thực phẩm vào giờ chào cờ, SHL.

Nhiệm vụ tuần 25

Nhiệm vụ tuần 25

I. Công tác giáo dục tư tưởng: tiết kiệm điện, nước, thực hiện tốt quy tắc ứng xử. - Tiếp tục GD đạo đức cho HS, ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp. - Tiếp tục tuyên truyền về ATGT và ATVS thực phẩm vào giờ chào cờ, SHL.

Nhiệm vụ tuần 24

Nhiệm vụ tuần 24

I. Công tác giáo dục tư tưởng: tiết kiệm điện, nước, thực hiện tốt quy tắc ứng xử. - Tiếp tục GD đạo đức cho HS, ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp. - Tiếp tục tuyên truyền về ATGT và ATVS thực phẩm vào giờ chào cờ, SHL.


1 2 3  Trang sau
 

GIỚI THIỆU

Giới thiệu nhà trường

  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN - TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC - THÀNH PHỐ LÀO CAI Được mang tên anh hùng Nguyễn Bá Ngọc từ năm 1998, thuộc quản lí của Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai Được mang tên anh hùng Nguyễn Bá Ngọc từ năm 1998, thuộc quản lí của Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai. Suốt chặng đường hoạt...

LIÊN KẾT

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 543

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23171

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3664521

Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh làm gì để con mình học tốt hơn

Cho con đi học thêm ở ngoài

Cho con mình học thêm trong trường học

Không cho con đi học thêm mà tự dạy con học ở nhà

Tích cực trao đổi với giáo viên hàng ngày hàng ngày

Cho con cả học thêm trong và ngoài nhà trường